Swedish   Sve/Eng  British

Vår filosofi

Våra kunder är alla experter och professionella yrkesutövare vars kompetens är så värdefull att individens närvaro efterfrågas världen över. Vårt bidrag är att visa på erfarenheter som andra personer har gjort i samma situation. Det gäller både för individen och för hela familjen. Genom systematiserad och strukturerad kunskap inom kulturomställning och interkulturell effektivitet kan vi bidra till en förenklad och snabb integration till ömsesidig nytta och glädje för alla inblandade. Vårt sätt att förbereda sig för utlandstjänst och hemkomst kallar vi ”En enklare global vardag”. Det är också vårt motto.