Swedish   Sve/Eng  British

Vår bakgrund

Global Mobility Consulting AB bildades 2010 som ett helägt dotterbolag till Intercultural Management Consulting AB.

Intercultural Management Consulting ABs verksamhet har fokuserat på följande områden:

• ledarutvecklingsprogram för multinationella företag med fokus på ”culture management skills”
• management workshops ”Working Effectively in a Nordic Context”
• intercultural performance-based training (simulations)
• executive coaching.

Intercultural Management Consulting AB övertog 2008 SAS Intercultural Communications verksamhet och erbjuder genom Global Mobility Consulting AB följande tjänster:

• utlandstjänstförberedelse seminarier/konsultationer
• hemkomstkonsultationer & coaching
• specialkonsultationer ”Managing the Expatriate Assignment in Sweden”.