Swedish   Sve/Eng  British

Hör av dig!

Better Business international, BBi, förvärvade den 22 april Global Mobility Consulting, GMC.

Förvärvet stärker BBi´s erbjudande inom interkulturell kommunikation och ledarskap med tjänsteprodukterna:

  • Förberedelse för utlandstjänstgöring
  • Introduktion till Sverige
  • Repatrieringskonsultation

”Den modell som Anders Hovemyr på GMC arbetat fram kompletterar mycket väl det utbud vi idag erbjuder våra kunder. Vi kan med detta förvärv erbjuda tydliga produkter och tillsammans med våra erfarenheter inom området utveckla dem att ytterligare att passa våra kunders behov.” – säger Patrik Parnfors, koncernchef för BBi.

Fortsatt strategiskt samarbete

Vi ser också fram mot ett strategiskt samarbete med Anders Hovemyr framöver, då främst inom interkulturellt ledarskap. Vi är övertygade om att både nya och gamla kunder kommer att få nytta av detta samarbete.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dellback
Client Manager
www.bbi.se
✆ + 46 70 509 08 93
karin.dellback@bbi.se