Swedish   Sve/Eng  British

Våra tjänster

"Utlandstjänst är det förväntade mötet med det främmande"

Vad är utlandstjänstseminarium/konsultation?

Utlandstjänstseminarium/konsultation är ett behovsrelaterat program för den anställde och hans/hennes familjemedlemmar inför tjänstgöring utomlands. Global Mobility Consulting AB har utbildat över 4 000 familjer inom detta område sedan mitten av 1980-talet.

Varför är utlandstjänstseminarium/konsultation viktig?

Interkulturell forskning har visat att de anställda och deras familjemedlemmar som har genomgått ett skräddarsytt förberedelseprogram inför en utlandstjänstgöring har påtagligt förbättrat sina färdigheter att handskas med kulturomställningen och anpassar sig snabbare till det nya landets förutsättningar såväl på arbetsplatsen som i privatlivet.

Upplägg och innehåll

Utlandstjänstseminariet löper över två dagar och innehåller sex delmoment:

 • en genomgång av kulturomställningens olika faser samt de viktigaste generella “coping strategies”
 • en introduktion till mottagarlandets historia, ekonomi, politik, religiösa och social förhållanden med betoning på nutid
 • ett möte med en svensk familj som just återvänt från ett utlandsuppdrag från landet ifråga där vikten läggs på specifika ”coping strategies” i mottagarlandet med särskild hänsyn till medföljandes och barnens behov
 • en modul med fokus på färdigheter som främjar smidighet, effektivitet och produktivitet i mötet med en annan kultur- en introduktion i ”culture management skills”
 • ett kulturspecifikt avsnitt om mottagarlandets affärskultur
 • och slutligen ett pass om utmaningen med att återvända hem efter ett antal givande och berikande år utomlands.

Utlandstjänstseminariet löper över två dagar och innehåller sex delmoment: Modulerna 1, 4 och 6 är generella medan modulerna 2, 3 och 5 är skräddarsydda, som oftast för en familj (alternativt för en person) i taget. Utlandstjänstseminarierna äger rum en gång i månaden (dock inte i juli) för närvarande på Frösunda Strand Business Park, Frösundavik/Solna. Företagsinterna konsultationer skräddarsys på uppdrag.


UTLANDTJÄNSTSEMINARIER 2013

 • 21 – 22 januari
 • 11 – 12 februari
 • 11 – 12 mars
 • 15 – 16 april
 • 13 – 14 maj
 • 13 – 14 juni

 • 19 – 20 augusti
 • 16 – 17 september
 • 14 – 15 oktober
 • 11 – 12 november
 • 09 – 10 december